Lekařská zpráva

Každý hráč musí mít v době nastoupení k utkání platný lékařský posudek pro hraní florbalu. Při zařazení hráče na soupisku existenci a platnost takového posudku potvrdí sekretář oddílu aktivně ve FISu. Řídící orgán soutěže, tedy příslušný sekretariát, výkonný výbor, či ligová komise může kdykoliv provést kontrolu platnosti lékařského posudku u jakéhokoliv hráče prostřednictvím žádosti na oddíl, kde je registrován. Tento oddíl pak má povinnost dodat kopii lékařského posudku do 10 dnů. Neznamená to však, že posudek bude pořízen až po vyzvání k jeho předložení orgánem soutěže, protože rozhodující je datum vystavení posudku.

Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Na jejím základě je pak Český florbal povinný kontrolovat platnost těchto zdravotních prohlídek u svých členů hrajících soutěže. Více čtěte na stránkách ČFBU.

Formulář lékařské prohlídky neleznete zde:

1 – zadost_o_posouzeni_zdravotni_zpusobilosti_k_telesne_vychove_a_sportu (1).pdf (320494)

Více zde: https://www.fbcsokolpredmerice.cz/informace/lekarske-prohlidky/